Vítáme Vás na WWW sportovního klubu vozíčkářů Západočeského výběžku se sídlem v Chebu. Najdete zde vše, co se týká naší organizace, to je např:
  • činnost, aktuální dění
  • výsledky sportovního dění(i to, jak si vedli naši borci)
  • fotky z našich akcí a z turnajů apod...

    Nyní dovolte, abychom Vám alespoň trochu představili město, ve kterém žijeme, pracujeme a provádíme veškerou naši činnost, město, které je zároveň i naším velkým sponzorem, město Cheb.

    Město Cheb je jedním z nejstarších měst v Čechách.Poprvé se připomíná v roce 1061 jako EGIRE, české pojmenování je známo až do roku 1322 a pochází od slova OHEB. Řeka Ohře tvořila pod skalou, na které stojí chebský hrad, ohbí. Definitivně bylo Chebsko připojeno k Čechám jako zástavní území v roce 1322 za vlády Jana Lucemburského. V rámci království mělo zvláštní postavení, bylo považováno za samostatné území. Mělo mimořádná práva a svůj vlastní zemský sněm. Cheb byl ve starých Čechách třetím nejvýznamnějším městem po Praze a Kutné Hoře. Bylo to bohaté obchodní město, které mělo právo razit vlastní mince. Ve městě se konaly i významné diplomatické schůzky, jako bylo setkání zástupců Basilejského koncilu a Čechů, nebo jednání Jiříka z Poděbrad se saskými vévody. Po třicetileté válce ztratil Cheb hodně na významu, ale ještě tu existovala největší pošta v Čechách. Největší událostí tohoto období je zavraždění císařského generalissima Albrechta z Valdštejna roku 1634. Shodou okolností se v Chebu zachovalo jedno z nejvýznamnějších historických jader města v Evropě. Po odsunu Němců poklesl počet obyvatel ze 45.000 na konci války na 18.350 v roce 1950. Střed města zůstal téměř prázdný a došlo k památkové katastrofě. S obrovským nákladem byla tehdy provedena rekonstrukce historického centra. Dnes v Chebu žije přes 32 000 obyvatel. V nynější době rozsáhlých přeměn se věnuje historickému charakteru města veliká pozornost jak ze strany městské správy, tak i soukromé iniciativy.
    Cheb je turisticky velice frekventovaným střediskem. Leží v západočeském trojúhelníku a zastupuje jednu ze tří zemí – Čech, Saska a Bavorska tzv. Euroregio Egrensis. Stává se jednou z bran spojujících Evropu.